Metrika cirkularnog dizajna

inovativni alat za merenje cirkularnostivašegpakovanja。

SaznajteViše

Metrika cirkularnog dizajna

inovativni alat za merenje cirkularnostivašegpakovanja。

SaznajteViše

NašaPonuda

redefinisanjeambalažeza svet koji se menja

NašPristupOdrživosti

Održivost je suština naše svrhe, a naša nova s​​trategija održivosti "Za Sadašnjost i za Budućnost" fokusira se kako na izazove održivosti sa kojima se danas suočavamo, tako i na one koji će uticati na buduće generacije.

SaznajteViše