nanašenakupneodločitvevsebolj vpliva trajnostn​​a Usmerjenost Podjetij

Plastika Danes Predstavlja Nujno Zlo:Neželimoje,Vendar Ne Moremo Brez Nje。vsajnešepopolnoma。Marsikdaj Pa Lahko Uporabimo替代品,Ki所以Bolj Prijazne做Okolje。V spletni prodaji,KI JE strmo narasla včasupandemije covida-19,JE trajnostn​​aembalažapostaja nujnost - NE萨莫zaradi okoljskih koristi,ampak tudižvidikaželjaVSEzahtevnejšihkupcev,ugotavljamo skupajž益普索MORI *,Vnajnovejširaziskavi navad在preferencpotrošnikov。

Plastika NasObkroža,Svet Je Na Prelomnitočki

življenjabrez plastike sitežkopredstavljamo,saj nas le-ta Spremlja navsakem Koraku。NajvečPlastikeSeProizvaja Za Pakiranje Izdelkov,Nahaja Se Tudi V Gradbenih Materialih,Tekstilu在PotrowšniškkihIzdelkih。Po Podatkih Fundacije.Ellen Macarthur.povprečenevropejec porabivečkot100公斤Plastike na Leto,8 Milijonov Ton Jo Vsako LetoKončaVMorjih,Do Danes Pa SE JE Recikliralo Samo 9%VSE Proizvedene Plastike。Svet Je Na PrelomniTočki在Tega Se Vse Bolj Zavedamo。

Tretjinapotrošnikovne kupujevečodof podjetij z netrajnostn​​oEmbalažo

pri ds smith ugotavljamo,da smo ljudje postali bolj okoljskoozaveščenikot kadarkoli doslej。Podatki.najnovejšeraziskave.kažejopovečanopovpraševanjeljudi po pakiranju iz popolnoma recikliranih alcikliranih materialov在bolj trajnostn​​ihfilmalažnih雷斯塔维哈·斯普利特诺·普罗斯塔Skoraj Tretjina EvropskihPotrošnikovPravi,Da So Prenehali Kupovati IzdelkeDoločenihBlagovnihZnamk,Ker NjihovaEmbalaïaNiTajnostn​​a。približnopolovica evropejcev(46%)Trdi,daželijovečfemaražeizkartona ali papirja namestobemalažena osnovi plastike。Največ - 58%PaJihželi,da Bi Bili Izdelki Pakirani V ManjEmbalaïe。

kar 82%ljudi bo nadaljevalo s spletnim nakupovanjem

Med Pandemijo Covida-19 JEPrišlodo Eksplozije Spletnega Nakupovanja。kar dve treetjini evropejcev je v obdobju od prve prepdie gibanja(OD Marca Lani)Pogosteje Nakupovalo Preko Spleta,JeŠePokazalaRaziskava。Med Njimi Jih 82%Pravi,Da SE Bodo V Enaki Meri Ali Ali Celo PogostejeOdločalizaPletnoNakupovanje Po ProkanjuDržavnihurepovzazajezitev covida-19。Tudi vNašempodjetju v v preteklem letu zaznalipovečanopovpraševanjepo trajnostn​​ifemalažizaspletno prodajo。Za SemmentOblačil,奥斯塔利·莫德·迪卡托科夫·奥·塞勒·奥克雷·雷埃·埃莱克托(伊兹德利ZA Dom)Se JePovproševanjePovečaloza35%,PriEmbalağizapripravljeno hrano在živilapa kar za 51%。

Embalažazaspletno prodajo

»ob takodramatičnisprembinačinanakupovanja je bistvenega pomena,da nove spletne nakupovalne nakade podpiramo nanačin,ki varuje okolje。Opažamo,danaraščazanimanjezaekološkoembalažo,ki je primernazapošiljanjeizdelkovpopošti。zato podjetjem,ki se zavedajo okoljske odgovornosti,Ponujamo ZbirkoEmbalağnih雷斯特维Za Spletno Prodajo ZvečKot700RazličnihGipeovEmbalaïe,«克莫拉Majda Androjna,Direktorica Podjetja DS Smith V Sloveniji

prihodnost spletne prodaje je vekološkiembalaži

Kupna MOCpotrošnikov,KI本身rajeodločajoZA okolju prijazne izdelke,SEpovečuje,zato obstajavečjetveganje ZA spletne trgovce,KI NErazmišljajoøtrajnostn​​iembalaži,叔ZA blagovne znamke,KI izdelke pakirajo v okoljuškodljivoembalažo,哒kupci PO pregledukošariceNEBodoZaključiliAročila。TEGA SEžEDBROZavedajoNajvečjeSvetovne在Slovenske Blagovne Znamke,Ki Skupaj Z Nami PoNačelihKrožnegaoflikovanjaRazvijajoIzboljšanoekološkoembalažozaPošiljanjePoPošti。

»Embalažo,ki jerazvita poNačelukrožnegaoblikovanja,Se Lahko Enostavno Reciklira,Pri Samem Razvoju Pa JeKoličinaOdpadnega Materiala Minimalna,Kar Pripomore KManjšemEnessnağevanjuOkolja,«je pojasnila.Majda androjna。

Predstavljamo Novo Serijo Trajnostn​​eEmbalaïezaPletnoProdajo Modnih Izdelkov(Oblačila,奥贝特耶特),elektronike在皮克兰哈哈zapošiljanjeizdelkov segmentapijač(vino,pivo)na dom。

EmbalaïazaPošto.

Trajnostn​​eEmbalaïneRešitveZhasnovaneTako,Da Ustrezajo特定Izdelkov,HKRATIIzboljšajoNakupnoIzkušnjoPotrošnikov在Omogočajoučindovito达斯塔沃。nove,okolju prijaznerešitvezapošiljanjeizdelkovpopoštivključujejo:

  • Kartonske RobneZaščitezazaščitoElektronskihIzdelkov,Ki Nadomestijo Uporabo eps Polnil Oz。搅拌器;
  • »Tamper avidant«Škatle,ki spomočjopametnega dizajna zagotavljajo dodatno varnost izdelkov pred krajo oz。Morebitnim Neavtoriziranim Odprtjem Paketa Med Dostavo;
  • VračljiveKartonskeKuverte,Ki Nadomestijo UporaboKlasičnihPoštnihKuvertSPlastičnimiMehurčki。

Pri Razvoju NovihRešitevSeObverikovalci Podjetja DS SmithPoslužujejoNačelKrožnegaOblikovanja.。OblikujejoEmbalažo,Ki Jo Lahko Enostavno recikliramoVoppropnočihSistemih,Pri RazvojuEmbalaïeZmanjšajoKoličinoOdpadnega Materiala在Pripomorejo KManjšemnesnağevanjuOkolja。ProizvajajoEmbalažo,kipodpirakrožnogospodarstvo。Zastavili So Si Ambiciozne Trajnostn​​e Cilje:Do Leta 2023želijoproizvajati SamoEmbalažo,Ki Jo JeMogočePopolnomareciklirati Ali Ponovno Uporabiti在HKRATI Do Leta 2025ZmanjšatiŠteviloTovornih Vozil Na Cestah Za 250.000。

*拉斯蒂斯卡»可持续包装。Covid-19大流行改变了一切吗?«Podjetij Ds Smith在Ipsos Mori,NajvečjegaTržnogagaGodjetjaNasvetu,Je Potekala Med 24. Septembrom在19. Oktobrom 2020. Sodelovalo JE 9.000 Ljudi Starosti 18-65 Let Iz Dvanajstih EvropskihDržav(米尔尼卡Britanija,Francija,Minčija,Španija,Poljska,Belgija,Danska,Finska,Nizozemska,Švedsska在葡萄牙卡)。