E-POSLOVANJE & DISTRIBUCIJA

Količina izdelkov, katere je možno kupiti preko spleta, se v zadnjih letih močno povečala。