Międzynarodowy Dzień Kobiet: jak to joke w branżach papererniczej i recyklingu

8 Marca 2020Będziemyobchodzićmiędzynarodowydzieńkobiet,przyświecajīcymmuhasłembędzie“#achferequal - światrównouprawnienia到światmoğliwości”。z tej okazjirozmawialiśmyz naszymi pracowniczkami,abydowiedziećsięwięcejo byciukobietąwbranżypapierniczeji recyklingu。

IWD  - 主图像.jpg

W DS Smith szczycimy się tym, że jesteśmy odpowiedzialnym pracodawcą i ciężko pracujemy, aby nasze działania biznesowe wyróżniały się uczciwością i sprawiedliwością。

Nasz Najnowszy拼影Wskazuje NaPotrzebùZachścaniaWiększejLiczbyKobietDo ZatrudnianiaSińWBranżyProdukcyjnej。Zwiększyliśmyrekrutacjęabsolwentek瓦特naszym“Programie zatrudnianiaabsolwentów一个DS史密斯”○50%,zwiększyliśmyliczbękobietuczestniczących瓦特naszym nowym Globalnym programieliderówŽ9%做31%,一poprzezusunięciewszelkich barier ZApośrednictwemwarsztatówDLA kierownictwadotyczącychnieświadomychuprzedzeńzagwarantowaliśmy,泽ObeCnieKaždyMoëeSieągnąćSwójPełnyPotencjał。

Z radością podejmimy się wiodącej roli w promowaniu szkoleń, rekrutacji i worzenia sieci kontaktów w celu zwiększenia zróżnicowania płci wśród naszych pracowników oraz promowania integracyjnych praktyk pracy。

Aby dowiedzieć się więcej o kobietach z branży produkcyjnej, przeprowadziliśmy wywiad z Esperançą Melo, Agatą Krauz i Rebeccą Price, które pracują w oddziale papieru recyklingu w DS Smith, i rozmawialiśmy o ich doświadczeniach w tym sektorze。

Rola Kobiet W NaszymZrównoważż名Rozwoju,Pracy ISpołeczeństwie

IWD  - 三个图像.jpg

Esperanca梅洛。Kierownik ds。magazynów na produckty recycle lingu w波尔图。Esperança pracuje w branży papererniczej i recyklingu od 2004 roku。Przeszła do firmy DS Smith z Europac w 2019 roku。

Agata Krauz。kierownik ds。rozwoju biznesu na Europę Wschodnią。Agata ma ponad ośmioletnie doświadczenie w branży。Po ukończeniu studiów w Wielkiej Brytanii Agata wróciła do Polski, gdzie pracuje w naszym oddziale recyklingu, wspierając nasz wzrost w region。

丽贝卡的价格。Młodsza specjalistka ds。Aplikacji, oddział papererniczy I recyklingu。Rebecca jest częścią naszego działu IT od prawie trzech lat, od kiedy ukończyła egzaminy A-Level。

Jakie jest Twoje doświadczenie w zakresie równości płci w branży papierniczej i recyklingu w czie Twojej kariery zawodowej?

Esperanca: Kiedy 15 latat temu zaczynałam swoją karierę, czułam się jak jedna z bardzo nielicznych kobiet w tej branży。Była to branża zdominowana przez mężczyzn, ana początku mężczyźni mieli trudności z przystosowaniem się do obecności kobiet - to wszystko było dla nich przecież now。W związku z tym byłam zdeterminowana, aby dodać wartość i zmienić sposób pracy kolegów。Teraz czuję się komfortowo, jestem traktowana na równi z innymi i mam takie same szanse, jak moi koledzy。

agata.: Ostatnimi laty ta branża bardzo się zmieniła i纳达尔się rozwija。Obszar ten staje się coraz bardziej atrakcyjny dla kobiet jako droga kariy, w której mogą one wpływać na pozytywne transformacje。Pracując w DS Smith, zawsze czułam, że miałam wsparcie innych, stawiano mi takie same wyzwania i traktowano na równi - dano mi możliwość rozwijania się jako ekspert w mojej dziedzinie。

丽贝卡:KiedySkośczyłamSzkołę,NieObawiałamSić,żeMojaPłećwpłynienaMojìKarierę,A OD CzasuDołęczeniado ds smithmiałamtakie同样mośliwości,jak moikoledzy。Informatyka Jest Zazwyczaj Zawodem Zomminowanym Przezmzyzn,JednakZarównoMójBezpośryniPrzełoğony,Jak IZespółWspierająMojePostępywww.pywillie。

Czy JestCoë,CoZmieniłabyśwbranżyPapierniczeji Recyklingu,AbyOsiëgnąćwiększąrównośpłci?

Esperanca:BłędneWyobraženiao roli kobiet我mężczyznw miejscu pracybyłyzaszczepianez pokolenia na pokolenie - Wyzwanie Polega Na Zmianie Tego SposobuMyślenia。Z HistureCznego Punktu Widzeniajednązhajwiększychprzeszkóddlakobietbyłdtostəpdorównejedukacji,co wtosatnich latachuległozmianie - obecnie kobinesprzeważająliczebnie nadmężczyznamina uniwersytetach nacałymświecie。

agata.:Myślę,żenależypałożyćwiększynacisknaświadomośćo tejbranżyijejatrakcyjności - Gdyby kobiest lepiejznałyzakresdostīpnychmośliwościkariery wbranży,chętniejbysięwe wszystkoangażwały。
Przedsiębiorstwa鲍威·ZachīcaćZostawania Wzorami DoNaïladowaniana Wszystkich Szczeblach,AbyInspirowaïimonywować做Rozwoju。PonadtoZespołyOwiększejRóżnorodnoğcipłcimaimąpłynniejszýdynamiký,BardziejRóżnorodneIpiopiewineiwiększąkreatywność。

丽贝卡:Waïnymapektemwspieraniarównouprawnieniapłcijestupodmiotowieniekobiet。Kobines PowinnybyćZachīcanei wspierane poprzez a awans nawyższestanowiska narównizmężczyznami。Waïnejest,aby w tejbranżyistniałyzarównożeńskie,jak imęskiewzorydonaśladowania。umożliwieniekobietom pracy na Stanowiskance,NaKtórychmogąWykorzystańSwojeMocne Sitrony,Gwarantuje,żeFirmyBędąMiałypersonel o BardziejzróżnnicowancchUmiejętnoğciach。

iwd  -  web.jpg.

Czy masz jakieś rady dla kobiet, które są zainteresowane pracą w branży papererniczej lub recycling lingu?

esperança:
Pozostańviernasobie,zaufaj swojejwartościiibądəpewnasiebie - wszystko inne przyjdziejużnaturenie。Płeīniejest kluczem做sukcesu。Sąnimciężkapraca ipoświęcenie。

agata.
ZawszeZachīcamkobiety做rozważeniapracy wbranżypapierniczej i Recyklingu zewzględuna wieledostīpnychścieřekkariery。bądźpewna siebie,pracujciężko我是nigdy niebójsiędzielićswoimipomysłamiorazinomi。

丽贝卡
praca wbranżypapierniczej i recyklingu jest pozytywnymdoświadczeniem我niedoświadczyłamżadnychtrudnościw tejbranży。Zachścałabymwięcejkobietdodołęczeniadobranżypapierniczeji recyklingu,Ponieważjest到Interesujīcadziedzina pracy,Którajestniezwyklewaïnadlaprzyszłościnaszej talety。

jak postrzegaszprzyszłośrównouprawaieniapłciwbranżypapierniczeji recyklingu?

Esperanca: Tak wiele się zmieniło w trakcie mojej kariery zawodowej, jednak纳达尔pozostaje wiele do zrobienia。Lepsze zrozumienie mężczyzn i kobiet pozwoli nam wydobyć to, co najlepsze ze wszystkich pracowników。Umożliwi到budowę solidnej branży i zagwarantuje także, że będziemy atrakcyjni dla wszystkich naszych klientów。

agata.:Ten SektorWciążdojrzewa - z Czasem zobaczymy,żecorazwięcejkobiet wybieraświatpapieru i Recyklingu。

丽贝卡: Biorąc pod uwagę dostępne możliwości, widzę więcej kobiet podejmujących zatrudnienie w tej branży。Przedsiębiorstwa powinny w dalszym ciągu podważać stereotypy i promować równouprawnienie płci, doceniając osoby o najlepszej wiedzy i umiejętnościach na danym stanowisku, niezależnie od ich płci。

国际妇女节-回收波尔图

podejściedo recyklingu skoncentrowane na ludziach

w ds smith naszym najcenniejszym zasobem s haasi pracownicy。Osoby,KtóreZatrudniamy,Pomagajýnamodgrywaćwiodącąrolęwzrównoważż名rozwoju,rozwiązującniektóreznajbardziejpalących问题当然związanychze zmianami klimatu naświecie。Samo到Wymaga Novoczesnej,DynamicznejSiłyRoboczej,KtóraSpoglīdaWPrzyszłoć,AbyRozwiązaćkluczoweWyzwaniaNaszychKlientów。KaždyPowinien być斯坦尼wepłniwykorzystaćvyójpotencjałwssmith bezdoświadczanianierównościpłci。ciężkopracujemy nad zagwarantowaniemwiększejróżnorodnościwcałejfillieoraz wspieramy编程我inicjatywy majaynce na celu powcowanie tej filozofii。

我想收到关于DS Smith Plc产品和服务的通讯新闻和更新。

使用以下联系方式:

有关DS Smith如何管理,使用和保护您的信息的更多信息,请单击在这里.您可以通过使用我们的电子邮件营销信息底部的选择退出机制,随时撤回您对此电子邮件营销的同意。