Firma DS Smith Odpowiada Na Pytaniadotyczącerecyklingu

Maszwątpliwościdotyczącerecyklingu?Firma DS Smith OdpowiadaPoniżejnapytaniadotyczącematteriałów,któremożna,aktórychniemożnapodawaćrecyklingowi。

obawydotycząceśrodowiskanigdy nie bybakterazłydakwaïne。ObecnieJesteśmyświadkamirozwojunumejświaomościzwiązanejzocronąąśrodowiska

o Ile 2018 Rok Byb Rokiem Przebudzenia,到Rok 2019 Jest RokiemDziałania - CorazWięcejOsóbMAMAMOTYWACJęDO PROWADZENIA BARDZIEJZROWNOWAżNEGOTTRYBUżYCIA。

NiezależnieOD TEGO,CZY笑话来łazienka,kuchnia,BIURO CZY ogromne przestrzenie呐świeżympowietrzu,prosteczynnościpozwalającezwiększyćilośćmateriałówpoddawanych recyklingowiczyniąogromnąróżnicęW¯¯zakresie ochrony rzadkichzasobównaturalnych naszej planety。

Nadal JednakSzerzýSięwątpliwościdotyczącenajlepszego sposobu Recyklingu。W固有DS史密斯Przetwarzamy Ponad 5,5 Miliona TonMateriałówRocznie,Co Czyni NasJednězCzołowychevensjskich公司ZajmujīcychSięRecyklingiem I Opakowaniami。Postanowiliśmywięczpożytkiemwykorzystaýnaszýogromnąwiedzę。

奥比poddawaćrecyklingowi tylko odpowiedniewłóknapapierowe,przyjrzeliśmySIE jednymžnajczęściejwyszukiwanychpytańdotyczącychrecyklingu papieru orazudostępniliśmyniektórežnajważniejszychPorad说我信息详细信息dotyczącychzwiększeniailościmateriałówpoddawanych recyklingowi。

CzyMoënaPoddawaćRecyklingowi KartonowePudełkaPoPizzy?

德。PudełkaPOPIZZYMOżNApodawaćwi00%Recyklingowi,NawetJežliSąnasiąkniętttłuszczem。Nie Powinny JednakZawierańResztekjedzenia orazbyùmocnozabrudzone。najlepszym sposobem na przygotowaniepudełkapo pizhy do recyklingu jestusunięciewszelkichskórekop炫耀,pozostałościjedzenia oraz zebranie nadmiarutłuszczu。

CzyMoğnaPoddawaćRecyklingowi Papier Do Pakowania?

czasami。Produkty do pakowanianiezawierającepieru,takie jak torebki i papier do pakowania na bazie folii nienadajýsiędo Recyklingu。Najlepsze Sprawdzenie Czy Papier Do Pakowania NadajeSië做Recyklingu Jest Jego Zgniecenie:JeśliPowróci做PierwotnegoKształtuPoZgnieceniu,NieMoğnaGoPoddaćRecyklingowi。

CZYMoğnaPoddaćRecyklingowi Chusteczki?

聂。NieMoğna奇怪rescyklingowi chusteczek,ręcznikówpapierowychaniręhikówkuchennychpoichużyciu - główniezewzględówhigienicznych。

CzyMoğnapodawaćrecyklingowi kubki po napojach na wynos?

德。Papierowe Kubki PoCiepłychnapojach,NP。Kawie,MośnaPodawaćRecyklingowi,Ale ZeWzględunewewnętrznąwarstwęztworzywa sztucznegonależyjezbieraćosobnoodpozostałychtrumienirecyklingu papieru。należyzawszeszukaćosobnego kosza do RecyklinguKubkówPokawie。

CzyMoğnapodawaćrecyklingowi czasopisma?

德。Czasopismamożnauieszczaćwdartandowych strumieniach recyklingu papieru。Dobrąpraktykąjest usuwanie z nichokowania z Tworzywa sztucznego我Innych niepapierowychproduktów,któremogązawierać。

CzyMoğnapodawaćrecyklingowi kartkiokolicznościowe?

德岛德尼·尼西·佩科特布罗特·布罗特姆I Innymi NiepapierowymiMateriałami。

CzyMoğnapodawaćrecyklingowiksiążki?

w pierwszejkolejnościnależyzawszerozważyȱponnowneużycieksiążki,np。Podarowanie Jej Lokalnej Szkole Lub Biblootece,Znajomemu Lub Sprezedanie Jej Na Pchlim Targu。jeślinie ma takiejmośliwości,książkispmmowanedo Recyklingu,Chociażte zTwardąopwarąegarzaýtevarzaćtevarzaćtevarzaćtewarzaćtevarzaùtewaretrudności,Ponieważmogązawieraćskórý,tworzywa sztuczne,klej i nici - należywięcwmiaręmożlwościusunąćznichekładkę。