JakoëZawszeZnajdzieNabywców

赫尔曼·范德梅,Dyrektor Zarządzający ds。Eksportu Globalnego z działu recyklingu mówi o wyzwaniach stojących przed eksportem makulatury oraz odpowiada na pytaniach podczas niedawnej prezentacji dla Europejskiej Konfederacji Przemysłu Papierniczego(欧洲造纸工业联盟- CEPI)。

赫尔曼·范德梅,Dyrektor Zarządzający ds。Eksportu Globalnego z działu recyklingu mówi o wyzwaniach stojących przed eksportem makulatury oraz odpowiada na pytaniach podczas niedawnej prezentacji dla Europejskiej Konfederacji Przemysłu Papierniczego(欧洲造纸工业联盟- CEPI)。

Globalny Rynek Eksportowy Przechodzi Burzliwe Zmiany IStanëłPrzedWyzwaniami,Którychniewidziałemdotīdwcałejmojej25-letniej karierze。Jednym ZNajwiększychyzwańjest presja na rynki eksportowe makulatury。ODPOCZąTKULAT '90 XX Wieku Do 2016 Roku Moja Kariera W Europejskim SektorzeOdpadówircyklinguwduřejmierzezbiegłasięznieprzerwanymwzrostem znaczenia chin。obecniekrólują一个w dziedzinie recyklingu naświecie。

Z roku na rok coraz większe ilości papieru i tworzyw sztucznych są wysyłane do portów chińskich Z欧洲i美国。W miarę wzrostu popytu na rynku powstała gospodarka recyklingu。obernie obrotowi poddawane jest rocznie 2800万吨surowca wartości 150 mld英镑。

质量总是找到方法.jpg

Decyzja Chin ZKoëca2015 r。O WPROWADZENIU SUROWYCH NOWYCH NORMDOTYCZąCYCHZanieczyszczeńizasad kontrolimiałabardzoduřekonsekwencje。PoskutkowałaWłaściwienatychmiastowyym 34-procentowym spadkiem * importue makulatury do chin,CoDoprowadiłodo powstania luki Eksportowej,Którąałosięodczućpo obu stronachświata。

GDY EKSPORTERZYGORİCZKOWOSZUKALI NOWYCHNabywCówNAświecie,PodmityyZajmująceSięRecyklingiem WPołudniowo-Wschodniej AzjiKupowałyOdpadyizostałyszybkoprzytłoczoneprzytłoczoneprzyjmowanymi dostawami。jednocześniespadek importu makulaturyparaliżowałchińskiprzemysłpapierniczyiopakowaniowy,którybyłwdużymstopiuuuzależnionyodopopieruprozeznaczonego做recyklingu。AbyUjë十个问题w OdpowiednimKontekście,należywspomnieć,żew2016 r。Chintrafiłookoło50%eksportowanej makulatury z ue i prawie 70%z美国 - 做2018 r。Wartościtespadłyodpowiednio做26%i 40%。obecnie przewidujesię,żepowdrośeniukolejnegokontyngentu进口w 2020 r。Spadnie o 2,5 miliona ton。

质量总是找到一种方法2.jpg

Globalny rynek recyklingu

Trzy lata po ostrej zmianie w Chinach w sprawie recylingu makulatury znacznie się zmieniły, co jest zrozumiałe。Zgodnie z najnowszym miesięcznym raportem CEPI z 19 września, przewiduje się, że udział Chin w globalnym rynku eksportowym makulatury spadnie w tym roku do poziomu około 28% z około 35% w stosunku do 2018 r. przy identyczm procentowym spadku wskaźnika cen jednostkowych。Ponadto wydarzenia, które znacznie wpływają na gospodarkę, takie, jak Brexit i wojny handlowe toczone między USA a Chinami,纳达尔wywierają presję na rynek。

Pomimo spadku objętości eksportu makulatury do Chin poziom eksportu DS Smith na świecie pozostał w dużej mierze stabilny。Co roku w Europie zarządzamy ponad 5,500万吨materiałów: od kartonów i papieru gazetowego po zmieszany paper zebrany z gospodarstw domowych。Ze wspomnianych 5,5 milionów ton jedna trzecia jest纳达尔sprzedawana poza siecią DS Smith。Oprócz eksportu materiałów do Indii, Indonezji i Tajlandii - przy jednoczesnym zaspakajaniu surowych chińskich kryteriów czystości materiałów na poziomie 995% - dynamicznie się rozwijamy i dostarczamy coraz większe ilości wysokiej jakości surowców na nowe rynki。

质量总能找到办法

Jakośćjest母亲żniejsza

Na szczęście firma DS Smith nigdy nie była zależna od jakiegokolwiek pojedynczego rynku。Zamiast skupiać się na jednym rynku kontynuujemy współpracę z klientami i partnerami na całym świecie, tworząc całkowicie transparentne, spełniające wymagania zrównoważonego rozwoju, ścieżki recyklingu i odzysku tak obecnie potrzebne społeczeństwom i środowisku。Co więcej zawsze przykładaliśmy uwagę do jakości materiału。W przypadku trudnych warunków rynkowych naprawdę dostrzegamy długofalowe korzyści płynące z zaangażowania W dostarczanie jakości dla naszych klientów i partnerów z branży recyklingu na całym świecie。
Większość zbieranego papieru trafia do naszych 14 młynów papierniczych w całej Europie, które dostarczają gotowe produckty papiernicze do produckcji opakowań。

w tensposóbudostəpniamyrozwiązaniarecyklingowe w obieguzamkniętym,którepozwalajądługofalowoutrzymaćwysokąjakośćrecyklingu w cyklu dostaw。德JAKW¯¯przypadku innychsurowców,jakośćsurowcówwtórnychdocierających做naszychmłynów马kluczowe znaczenie,一个wrazžrozwojem handlu elektronicznego,przezktóry做naszych krajowych strumieniodpadówtrafia coraz更多信息opakowań,segregacja jeszcze bardziejzyskała呐znaczeniu。Papier ZmieszanyCzęstoPochodziziZbiorów这么奥普拉姆·罗泽姆Z Tworzywami Sztucznymi I InnymiMateriałami,Anastępniejestoddzielanywzakładachobróbkisurowówwtórnych。

ogólnierzeczbiorącprizekładasię到na niskjakośćpozyskanej makulatury - Dlatego aktywniedziałamynarzecz powstania infrastukururyzwiązanejzrecyklingiem,którasprosta wymaganiomprzyszłości。wmiędzyczasiewspółpracujemyz naszymi klientami w celu opracowaniaprocesówzbieraniaskupiajīcychsięnaiminacjizanieczyszczeńoieczyszczhony igwarantujīcychoderzielenie papieru i tektury od innychmatteriałów,sprostaćsurowym normom en643。Innym Sposobem,W Oparciu oKtóryGróbujemyrozwiązać问题Zanieczyszczenia IPoprawićJakoć,Sìmindocizacjai rozbudowa naszej infrastuktury recyklingu,zuwzględnieniemoğmiostopnioowoprocesu kontroli。

PonadtoZainwestowaliśmyWTechnologie Bliskiej Podczerwieni(德尼尔)I Mikrofal,KtórePozwalająOceniać威尔戈托诺,Zawotnoć,ZawartoğPopiołu,Tworzyw Sztucznych iSkładTrafiajęcychDo NasMateriałów。

质量总是找到一种方法4.jpg

Zobowiązania,którychniemożemyzignorować

NiedaNno Zaproszono Mnie DoZabraniaGłosuNakonferencji cepi containsboard w sorterdamie。Moje StanowiskoByłoPodobnedo Tego,KtórePrzekazujęW Tym Artykule - SkupiałemSięnaTanieGlobalNegorynku Eksportu Makulaturyizaangażowaniuds史密斯wjakoù。około100delecatówprzeczuwa,żeindie i indonezjaniedługopodýdrogōchin

Jednym z kluczowych pytań było, co musimy zrobić, aby móc sobie pozwolić na inwestycje niezbędne do podniesienia jakości surowców wtórnych i spełnienie norm dotyczących zanieczyszczenia na poziomie zaledwie 0,5%?Odpowiedziałem jak zawsze: nie stać nas, aby tego nie zrobić。

Należy uwzględnić nie tylko wartość utylizacji makulatury niespełniającej norm, ale także wysoki kozt związany z kontenerami, które nie spełniły norm dotyczących eksportu/importu i pozostały w portach。

Wedługmeich Ostatnichszacunków,w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeniapełnegokonteneramakulatury,Wartośćzwiązanazkaramiiiopóźnieniamiprezekroczyłabyjegowartość12-krotnie。TegoDochodzýKosztyśRodowiskoweZwiązaneZ Nieprzetwarzaniem Zbieranych Przez NasOdpadów。

NieMoïemyCofnąćSiędoczasów,Kiedy Spalanie Lub Zakopywanie MakulaturyByłoRozwięzaniem - Potrzebujemy Strategii NaPrzyszłoń,KtóraKoncentrujeSićnaJakości。Zgodnie Z Pakietem GospodarkiOkrężnejueeIstniejeCorazWiększyNacisknazwiększeniewskaźnikówrecyklingu。Jest到ZarównoPozytywne,Jak IOsięgalneWPrzypadkuOdpowiedniegoZarządzania。

Przykładowo firma DS Smith standardowo opracowuje i projektuje swoje opakowania z uwzględnieniem ekologii - już na etapie produkcji zastanawiamy się nad końcem eksploatacji, dlatego do 2025 r. chcemy produkować wyłącznie opakowania nadające się do ponownego użycia lub recyklingu。W dzisiejszym świecie musimy W każdym aspekcie działać W sposób bardziej transparentny。Nasza branża może wkroczyć w nową erę możliwości, która ostatecznie mogłaby podnieść jakość recyklingu, jeśli wykorzystamy pozytywne zmiany związane z rozwijającymi się technologiami, takimi jak区块链czy大数据。

质量总是找到一种方法5.jpg

na rynkumoğnazaobserwowaćgwałtownezmiany,co prawdopodobniesięnie zmieni。jednakniezależnieod cen,iLościzapasówii innychczynnikówna poziomie makro,papier wysokiejjakościmoğnawyprodukowaćtylkozmakoyury wysokiejjakości。

ZarównoAspektekonomiCzny,JakIśRodowiskowyWskazują,żenależyudoskonalićsystemy recyklingu,zwracajīcuwagęnajakość。

ZawszeBędziePopytNaJakoë,KtórejPotrzebujemyNiczym Wody。

Chciał(a)bymotmywaćod firmy ds smith回收信息信息ousługach,aktualnościachbranżowychoraz ekspertyzach我欣赏。

Proszę użyć poniższej preferowanej drogi kontaktu:

AbyUzyskaćwięcejfiginalacjina temat sposobuzarządzania,Wykorzystywania I Ochrony Danych Osobowych Przez DS Smith,NaležyKliknąćTutaj.

Użytkownik witryny ma zawsze prawo wycofać swoją zgodę na tego typu marketing elektroniczny, używając mechanizmu rezygnacji z otrzymywania powiadomień, do którego link znajduje się na dole wiadomości marketinggowych lub wypełniając formularz kontaktowy w naszej witrynie。