Klauzula Informacyjna W CeloCh Marketingowych

Zgodnie Z艺术。13 UST。1我。2rozporządzeniaparlamentu europejskiego
我rady(ue)2016/679 z Dnia 27 kwietnia 2016 r。w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L. z 2016 r., nr 119, str. 1) DS Smith Polska sp. z o.o. informuje, że:

  1. Administratorem Pana / Pani Danych Osobowych Jest DS Smith Polska SP。动物园。zsiedzibōw warszawie przyul。17Stycznia 45d,02-146 Warszawa,Zarejestrowana W RejestrzePrzedsiębiorcówKrsprowadzzonym przezsądrejonowydla m。英石。Warszawy Warszawie,XIIIWYDZIAŁGOSPODARCZY KRS POD NUMEREM 0000085747,REGON 012192007,O KAPITALEZAKŁADOWYM384.460.500,00ZŁ,ADRES DO KORECANTENCJI:DS SMITH POLSKA SP。动物园。Oddziałwkielcachul。Malików150,25-639基尔斯;
  2. OdbiorcīPana/ Pani Danych OsobowychBęDąHuzezncznieOsoby Przez NasUpważnione:Pracownicy Adminiveażżżup up upżżąąąądostīpddanych,abywykonywaćswojeobowiązkioraz podmioty proityprezetwarzające,którymzleecimy到zadanie,
  3. Pani / Pana Dane Osobowe PrzetwarzaneBęDąWCELUMarketingOyyyyyyyyM kampanii Marketingowych,Profilowania dlaCelówMarketingowych I W Celach AnalialCznych,Na Podtawie艺术。6 UST。1点亮了rozporządzenia,
  4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zobowiązań publicznoprawnych oraz do czasu wycofania przez Pana/Pani zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych
  5. posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolynm momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  6. Ma Pan / Pani Prawo Wniesienia Skargi Do Organu Nadzorczego(Obecnie Giodo),Gdy Uzna Pan / Pani,żePrzetwarzaniedanych Osobowych Pana / Pani Narusza PrzepisyOgólnegoRozporządzeniao ohronie dancych Osobowych Z迪尼亚27 kwietnia 2016 r。,
  7. Podanie Przez Pana /PanićDanychOsobowych W CeloCh Marketingowych Jest Dobrowolne。
  8. Pana / Pani Dane Osobowe NieBęDąPRZEKAZYWANEDOPAńSTWATRZECIEGO LUB COMPORMATACJIMIęDZYNARODOWEJ,