o nas.

DS Smith JestWiodąCymW oupehiedostawcąopakowańProdukowanychZgodnie Z indywidualnymi Compyfikacjami Klienta,ZeSzczególnymuwzględnieniemnajnowocześniejszejmyśliprojektowej。


jesteśmywtaniesprostaćwszelkimwymaganiom rynku,Oferujīcszerokągamęwysokiejjakościopakowańprzemysłowo-transportowych,fmcg,display'e iopakowania pos,斯帕瓦诺伊opakowania obakowania oorachia orazy tekturowe。

Dysponujemy Lokalnymi CentramiUsług,Zlokalizowanymi WPoblićuzakładównaszychklientów。