li CCl lim°цÖTO

°¼ааа激聚зз执з执њRImрlцlцlцlцlццμ

li CCl lim°цÖTO

°¼ааа激聚зз执з执њRImрlцlцlцlцlццμ

脏ш疏

Одржливоста е суштината на нашата цел, а нашата нова стратегија за одржливост „За сегашноста и за иднината“ се фокусира и на предизвиците за одржливост со кои се соочуваме денес и на оние кои ќе влијаат на идните генерации.