工业市场

工业的

pēdējosgadosineepakošanagofrētākartonārikļuvusiarvienpopulārākaarīrūpnieciskajāsektorā,艾西斯科·雷斯·普罗斯(Aizvietojot Videimazākdraudzīgus)Iepakojumus没有Koka,没有Plastmasas Un Pat NoMetāla。

Mēsspecializējamiessmagu produktu ineepakojumuražošanā,kasparedzītiplašamrūpnieciskosektoru lokam - sākotnopārtikasprecēmlīdzautombiļiemunnesortētāmķimikālijām。Mēsnodrošināmjūsarrūpnieciskoproduktuiepakošanasrisinājumiem,kas palīdzjūsuproduktusaizsargāt,uzglabāt联合国运输ēt - 甘伐吉拉,GanGlobālāmērogā。