目前。和下一个。

mūsuilgtspējībasstratīija。

Pieaugot pārmaiņu tempam pasaulē, patērētāji pieprasa vairāk no producktiem un pakalpojumiem, ko viņi iegādājas。Tajā pašā laikā patērētāji sagaida, ka visu veidu organizācijas radikāli samazinās到atstāto ietekmi uz dabu。Un, kur tas iespējams, radīs pozitīvu ietekmi uz cilvēkiem Un planētu。

Ilgtspējībairmūsubiznesamodeȱa联合国mūsumērķa - pārdefinētiepakojumumainȱgāpasaulȱ - pamatā。Mēsarlepnumuuzsākamsavu jaunoilgtspējībasstratīiju“tagad联合国突厥姆”,koncentrējotiesuzilgtspējībasproblēmām,arkurāmsaskaramiesŠobrīd,kāarītām,kasietekmēsnākamās辫子。

Mūsuilgtspējībasstratēģija“Tagad未turpmāk”koncentrējasUZ aprites ekonomikasveidošanu,izmantojotlabākudizainu,aizsargājot包什resursus,maksimāliizmantojot签证šķiedras,samazinot atkritumu apjomu未piesārņojumu,ieviešotapritesrisinājumus,联合国sniedzotcilvēkiemnepieciešamosresursuspārejai乌斯aprites ekonomiku。