DS Smith的可持续性原则和企业责任的方法

ilgtspəjəgums.

uzņēmumsds smith irapņēmiesveiktuzņēmējdarbībuatņēņēanilgtermiņaperspektīvu,kas apliecinamūsupieejuKorporatīvajamatbildəgumam。

Korporatīvaisatbildəgums.

mūsupieeja aciecas uz:

  • Veselību联合国Drošību.
  • apkārtējovidi.
  • mūsudarbiniekiem.
  • mūsusabiedrību。

uzņēmumsds smith查看readrencāruspārskatusparjautājumiem,kas atiecas uzkorporatīvoatbildīgumu,联合国领带ridaļanomūsuparastāsdarbaprakses。ŠisProcessNodrošina,Ka Mums IREFEKTīVASUZņēmumaPolitikas联合国Sistēmasjudujasapdraudējumawarkupārvaldīšanai。

Atbildībaparilgtspējəbu.

Mūsuuzņēmējdarbībasmodelis pamatojas uzilgtspējəgumu - NodrošinotPašusMūsdienīgākos,KlientiemPiemērotākosIepakojumus,Kas IRPilnëbāpārstrādājami。Piemēram,mūsuprodukti普拉斯马斯省欧洲壮观人,Sniedznozęmīgaspriekšrocībasssalīdzinājumāliestatīviemmateriā​​liemarīvidessaglabāthanasziņā。

瓦楞纸板作为可持续包装解决方案