Lépjen be velünk a körforgásos gazdaság világába

圆形准备 -  Banner.jpg

körforgásosgazdaságszépsége

AkörforgásosGazdaság奥莱昂Orteratíva,Amelyet Megteremtva,AzÁltalaNyújtottLehetőségeketMegragadva,Felhagyhatunk AKorábbiGondolkodásmóddal。

Alapja a hatékony tervezés által a környezetszennyezés és a hulladék mennyiségének csökkenése, az alapanyagok hosszabb ideig használatban tartatása és a természeti erőforrások megújulásának támogatása a fenntarthatóbb, szebb világ megteremtése érdekében。Egy olyan gazdaság megteremtéséről szól, amely összhangban van a természettel。

A DS SmithKörforgásosCsomagolásiMegoldásaivalKapuLehetAkörforgásosGazdaságFelé。Fenntarthatóbbcsomagolásimegalkotásainkkalsegítenitudjuk,HogyElérjeKörnyezetiCélkitűzéseitésHogyMegfeleljenAz egyreInkábbFenntarthatóCSomagolás伊莱克··弗内斯克(FogyasztóiIgényeknek)。

麻雀jelentakörforgásosgazdaságÖnnek?

körforgásosgazdaságnem kompromisszum。egy sokkal szebbjövětjelentszámunkraésbolygónkszámára,ami ugyanakkorpénzügyileg是raciochális。

阿米一个csomagolástilleti,mindez AZT jelenti,hogy annyi alapanyagothasználunk恶魔,amennyiszükséges,AZellátásiláncraoptimalizáljuk,másodlagosújrahasznosítottalapanyagokathasználunk恶魔,ES gondoskodunkarról,hogyújrahasznosíthatóéSújrafelhasználhatólegyen。

KörforgásosMegoldásainkSegítenekAbban,HogyMásképpTekintsenacsomagolásra。Közösenújragondoljukterveit afenntarthatóságérdekében。

Tudjuk,HogyVásárlóiSzámáraEZFontos。Nagyon Fontos。

A körforgásos gazdaság egy egyszerű, de erőteljes koncepció, ami jobbá formálja jövőnket。

VilágunkésFogyasztásiSzokásainkLineráisformátÖltenek;Veszünk,Gyártunkéseldobunk。Nemhasználjukaforrásainkat,hanemfelhasználjukőket。

De, ahol egyesek lineáris problémákat látnak, ott mi körforgásos megoldásokat látunk。

Több, mint 700 designerünk és fejlesztőnk gondolkodik, dolgozik a Circular Design Principles (Körforgásos Tervezési Alapelvek) szerint。Az alapelveket Az Ellen MacArthur Alapítvánnyal együttműködve alakítottuk ki。Olyan patnerség ez, amelyre büszkék vagyunk és amely kihívásra késztet minket, hogy a lehető legjobbak legyünk és mindent megtegyünk。

Körforgásban gondolkodunk, hogy hatékony tervezéssel csökkentsük a hulladék mennyiségét, segítsük a természet megújulását, hiszen nagyra értékeljük természeti erőforrásainkat。

MindenKörorgásValaholEgyszer Elindul。

Lépgen是威尔莱堡AkörforgásosGazdaságVilágába!

Közösen elindíthatjuk a körforgást。

Körforgásostervezés:kezdjükitt!

Függetlenül attól, mit gyárt és értékesít, az első dolog, amit a vásárlói látnak, az a csomagolás。Ám a tervezés szakaszában nemcsak a vizuális hatást határozzák meg, hanem nagyrészt azt is, hogy milyen a termék környezetre gyakorolt hatása。

EZT szemelőtttartva,AZ艾伦·麦克阿瑟Alapítvánnyalegyüttműködésbenmegalkottuk了圆形的设计原则-T(KörforgásosTervezésiAlapelveket),AMELYsegítújraformálni一个körforgásosgazdaságonalapulócsomagolásjövőjét,ES AMItámogatjamárkájapozitívkiemelkedését。

A vásárlók fenntarthatóbb alternatívákat keresnek, mi pedig A 700 tervezőből álló csapatunkkal ezen alapelvet alkmazva, körforgásos gazdaságon alapuló csomagolási megoldásokat hozunk létre。Hatékony tervezéssel csökkentjük a hulladék mennyiségét, arra törekszünk, hogy minél hosszabb ideig használatban tartsuk az alapanyagokat és támogatjuk a természeti erőforrások megújulását。

Nincs是Jobb Alkalom ElkezdeniAkörforgásosrendszeralkalmazását,MintIttés大多数,Velünk。

圆形设计principles.png

你是如何横幅的通知.jpg

Körforgásossáválás:Inspirálódjon

NézzeMeg,Hogyan AlkalmaztukAkörorgásostervezéstezekkelavállalatokkalegyüttműködve,HogyFenntarthatóbbCsomagolásiÖtletekésMegoldásokatAnchossunk。