adobestock_10017097_top image.jpg.

U Sklopu StrategijeOdrživosti,DS Smith Hrvatska Implientirala Je Zelenu Enegiju

U SklopuNašeStatralijeOdrživosti“ZaSadašnjostizabudućnost¨,postavljen jedan odključnihciljevavezan uz smanjenje emisije ugljika。Našjecilj do 2030. Godine Smanjiti Emisiju Co2 Za 30%U Odnosu Na Polazno Iz 2015.戈纳。

U Ostvarenju Tog Cilja,HRVatska JE Predvodnik Unutar DS Smith Gupe Te Je U Svim Svojim Divizijama,PočevšiOD列表2020.戈纳,U Suradnji Sa Hep Opskrbom ImplileIrala Zelenu Energiju。Zelena Energija Podskup Je Obnovljive Energije I Predstavlja Obnovljive Izvore Energije I Tehnologije KojiPružajuNajvežuKorist ZaOkoliš。jeElektričnaEnergija Proizvedena Iz Sunca,Vjetra,Geotermalne Energije,BioPlina,Prihvatljive Biomase I MalihHidroelektričnihIzvora。

svjesni smo kako obnovljivi izvori Energije imaju Vitalnu Ulogu U Smanjenju Emisije Co2 Uatomosferu,Stoga Nastjimo Smanjiti EmiSiju Co2PoboljšanjemEnergetskeUčindovitosti我poveȱanjemudjela obnovljivih izvora Energije。

Ana Soldo,ČlanicaUprave DS Smith Hrvatska,Izjavila Je Kako Je Iznimno Ponosna NaPostignućeDSSmith Hrvatske:

吉丹od glavnih ciljeva grupe ds smith je bitivodećiuodrživosti。obnovljivi izvori Energije imajuvažnuulogu u smanjenu emisijeugljičnogdioksida te Je Iz Tog Razloga Odabir Proizvoda ZelenLogičan,Društvenoodgovoran I Dobar ZaOkoliš。Grupa DS Smith Globalni Je Lider U Recikliranju,Ali I U Razvijanju Inovativnih IOdrživihAmbalağnihRješenja,Pričemuvodimoračunada proizvode i Sirovine U proizvodnji KoristimoDruštvenoodgovorno。svakodnevno svojimambalažnimrješenjimanastojimo smanjiti broj kamiona i emisijuugljičnogdioksida u atmosferu。PoveȱanjeEnergetskeučindovitostiiiVećaupotrebaEnergije Iz Obnovljivih IzvoraNašJeDatanDoprinosDruštvenoodgovornomPonašanjui我boljojbudućnosti。