izvjejtaj o odrivosti 2022

Nastavljamo teziti ka ispunjenju naise strategy gije odrivosti "za sadandnjost i za bududennost "。

Saznajte viviem izvjehtaju

Naš一ponuda

Redefiniramo ambalrau za svijet koji se mijenja

Našpristup održivosti

odrizvost je u srediditu naieg poslovanja i predstavlja temeljni dio naese svrhe Redefiniranje ambaladee za svijet koji se mijenja¨。我是你的我是你的我是你的我是你的我是你的我是你的我是你的我是你的我是你的我是你的。

Saznajte više