现在。还有Next。

KestävänKehityksenStrategiamme。

mailman muutosvauhdin kiihtyessä kuluttajat vaativat yhä enemmän tuotteilta ja palveluilta, joita he kuluttavat。我希望大家都能加入我们的组织vähentävän merkittävästi omaa ympäristövaikutustaan。Lisäksi, aina kun mahdollista, odotetaan yrityksiltä ja organisaatioilta positiivista vaikutusta ihmisten elämään ja mailman tilaan。

KestäväKehityson LiketoimintamallimmeYtimessäJAToimintammeTarkoituksessa,JossaMäärittelemmeUudelleenMillainen在Muuttuvan Maailman Tarvitsema Pakkaus:“重新定义了一个不断变化的世界包装”。OlemmeYlpeitäsaadessammeJulkaistaUudenKestävänKehityksenStratemme,现在和地址,Joka Keskittyy Niihin Keskittyy NiihinKestävänKehityksenhahateisiin,JoitaKohtaammeTässähetkessäJANiihin,Joilla on VaikutusMyöstuleviinsukupolviin。

现在和下一步-niminenkestävänkehityksen strategiamme keskittyy suunnittelun avulla saavutettavaan suljettuun kiertoon,luonnonvarojen suojelemiseenhyödyntämälläjokainen kuitu maksimaalisesti,jätteidenJA saasteidenvähentämiseenJA ihmisten toiminnanedistämiseenkiertotalouteensiirtymisessä。