环绕

本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本郦∑∑κε∑∑ίας。

Αν και οπτικά αποτελούν μία από τις απλούστερες μορφές συσκευασίας, τα περιτυλίγματα απαιτούν τεχνική εξειδίκευση και αυστηρό έλεγχο ποιότητας με στόχο την αποτελεσματικότητα σε γραμμές παραγωγής υψηλών ταχυτήτων.

Για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για περιτυλίγματα που χρησιμοποιούνται ωςέτοιμες συσκευασίες λιανικής πώλησης在上周五的上周五的上周五的上周五的上上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上周五的上上周五的上周五的上周五的上上周五的上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上οπμεκαλπα)。Το αποτέλεσμα είναι κορυφαία τεχνολογία διάτρησης, για γρήγορο, σταθερό και καθαρό άνοιγμα, χωρίς να υποβαθμίζεται η επίδοση της συσκευασίας στη διάρκεια τουεφοδιαστικού κύκλου.