izvještajoodrživosti2022

nastavljamotežitikaispunjenjuNašestrategijeodrživosti“ zasadašnjosti zabudućnost”。

saznajtevišeunašemizvještaju

PonudaAmbalažnihRješenja

Redefiniramoambalažuzasvijet koji se mijenja

NašPristupOdrživosti

održivostje usredištuNašegposlovanjai Predstavlja temeljni dionašesvrhe sviniranjeambalažeza svijet kojet koji se mijenja。ponosni smonašustrateguijuodrživosti'zasadašnjostizaudućnost

SaznajteViše